Egyesületünk története

Mecseknádasdi Skóciai Szent Margit Kórus Magyar-Német Kulturális Hagyományőrző Egyesület

Rövidített név: Skóciai Szent Margit Egyesület Mecseknádasd

 

Az egyesület 1997. november 18-án alakult az akkor formálódó kórus tagjaiból. Ma az egyesület létszáma 40 fő körül változik. A személyi összetétel többsége nyugdíjas, tehát időskorúak. Az egyesület tevékenységét az alapszabályzatban foglaltak szerint végzi, amely főleg kulturális és hagyományőrző feladatok ellátásából áll. Ezek elsősorban a Mecseknádasd településére vonatkoznak. Ezek között is a legfontosabb az egyházi szertartásokon való aktív közreműködés (szentmise, temetés). Természetesen világi rendezvényeken is vállal feladatot az Egyesület.

Az elmúlt évek főbb eredményei: egy könyv megjelenítés, magyar és német nyelven Knipl Mária: Skóciai Szent Margit Szent István unokája, a baranyai Rékavár legendás hercegnője címmel. Egy kétkötetes ősök kutatására alkalmas, német nyelvű könyv megjelenítése, amely szintén Knipl Mária munkája. A kötet címe: Quellenbuch Nadascher Kirchenbücher 1721-1850.

Az Egyesület kórusa számtalan szereplése különböző helyeken és rendezvényeken, kiemelten az MR 4 Rádió közvetítésével a Pécsi Belvárosi plébániatemplom szentmiséjén. Az egyesület megalakítását a templomi kórus kezdeményezte, hogy az kerete legyen a hagyományok megőrzésére irányuló munkának. Megpróbálják összegyűjteni és a liturgikus és profán gyakorlatban, műsorukban megtartani azokat a régi énekeket, dalokat, amelyek mára csak az idősebbek emlékezetében maradtak meg. Ehhez kapcsolódóan gyűjtenek régebbi magnófelvételeket, tárgyi emlékeket is. Támogatnak, és lehetőségeikhez képest segítenek minden olyan kezdeményezést, amely az utókornak és a Mecseknádasdiak sajátságos identitásának megőrzésében hasznos lehet.

 

Skóciai Szent Margit Kórus

 

A templom énekkarának fő feladata, hogy a vasárnapi és más énekes miséken dicsőítse az Urat és szolgálja a plébánia közösségét. A tagok egy része alkotja a temetéseken közreműködő kisebb kórust is. Feladatát jó színvonalon végzi, ennek bizonyítéka, hogy többször voltak résztvevői rádiós és tévés miséknek, illetőleg a már hagyományosnak mondható decemberi Adventsingeneknek. Gyakran lépnek fel más falvak ünnepi eseményein, valamint a jeles mecseknádasdi közösségi ünnepeken, megemlékezéseken (falubúcsú, Elhurcoltak Emléknapja stb.). Repertoárjuk főként német és magyar nyelvű katolikus népénekekből és más egyházi énekekből áll. Világi ünnepségeken a magyarországi németek népdalaiból összeállított műsorukkal lépnek fel. A különféle szentmiséken magyarul, németül és latinul énekelnek. Húsvétkor Jézus szenvedéstörténetét német nyelven adják elő.

Az énekkart nagy buzgalommal †Kiszler József kántortanító-tanár Vezette. Majd a szertartásokra Nagy Rita készítette fel és segítette a kórust. Jelenleg Müller János, vagy Balogh Balázs kísér orgonán. Az énekkar karvezetője Knipl Mihályné Maria.