Egyesületünk céljai

Az egyesület célja: a Mecseknádasdon élő német nemzetiségi kisebbség kulturális értékeinek megőrzése és támogatása.

a.) Szorgalmazza és támogatja a német nyelv iskolai oktatását, különös figyelemmel a tájnyelvre.

b.) Szorgalmazza a német nyelvhasználat feltételeinek megteremtését az egyházi szertartásokban és a közéletben.

c.) Ápolja, éleszti, terjeszti és a következő generációnak átadja a nemzetiségi kultúrát, hagyományokat, a zenei, ének és tánc kultúrát, a népi irodalmat érintő értékeket, nyelvi sajátosságokat, elnevezéseket -utca, dűlő, családi nevek stb.-

d.) Feladatának tekinti a falu történetének feltárását és a családkutatásokat. Kiemelten Skóciai Szent Margit életútjának kutatását és feltárását.

e.) Gondot fordít a képzőművészeti értékek megőrzésére és ápolására.

f.) Az egyesület összefogja a nemzetiségi közösséghez tartozó, hozzá kötődő, belőle származó lakosságot, ébren tartva az együvé tartozás szellemét.

g.) Felvállalja a faluból kitelepítettek közösségeivel a partner kapcsolatok ápolását, sokoldalú gazdagítását. Törekszik kapcsolatot teremteni Németországban azzal a térséggel, faluval, ahonnan elődeink származnak.

h.) Létérdekünk a falu lakosságmegtartó képességének a fejlesztése, munkahelyek kialakítása, az infrastruktúra kiépítése. Ezért az egyesület szerepet vállal a falu fejlesztésében és arra törekszik, hogy a nemzetiségeknek megfelelő képviselete legyen minden közösségi és megyei önkormányzati szervezetben, a helyhatóságokban, az iskolaszékben, az egyházi és más társadalmi szervezetekben.

Az egyesület céljainak megvalósításához olvasókört, tánccsoportot, énekkart, színjátszó-csoportot, vagy bármilyen egyéb kisebb közösséget létrehozhat, zarándok utat szervezhet.